Jan-Tjerk.jpg

Jan Tjerk Boonstra

HUCAG.png

Principal Consultant

Human Capital Group

Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M).

Daarnaast is hij lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

 

09.50 – 10.15

Keynote: Omgaan met de paradox tussen autonomie en sociale samenhang

De coronacrisis stimuleert het werken op afstand. Grote groepen mensen werken op zelf gekozen momenten en locaties, samen in deels zelf gekozen teams. Zij krijgen minder sturing van bovenaf en dus minder management en staf. Dat klinkt ideaal maar plaatst organisaties direct voor een paradox. Hoe zorg je voor samenhang, samenwerking en gemeenschappelijkheid binnen de organisatie? En wat zorgt ervoor dat organisaties samen blijven leren en processen voldoende beheersbaar houden?

De paradox van autonome medewerkers en meer wendbaarheid aan de ene kant én het risico op minder betrokkenheid en sociale cohesie aan de andere kant, vormen belangrijke uitdagingen in het inrichten van organisaties, in de cultuur en in de ‘aansturing’ van mensen. Dat laatste kan niet anders dan situationeel zijn en dat betekent maatwerk. Een lastige opgave voor veel leidinggevenden die gewend zijn in structuren en systemen te denken en nu aan moeten sluiten bij de leefwereld van individuele medewerkers. Jan Tjerk Boonstra legt uit hoe je in de praktijk met de paradox om kunt gaan.

11.10 – 11.35 uur

Rondetafel: Hoe blijven team en manager aangehaakt?

Hoe verloopt het contact tussen managers en hun teams nu veel medewerkers remote werken? Wat gaat er (niet) goed? Welke rol spelen managers eigenlijk nog nu blijkt dat veel medewerkers prima autonoom kunnen werken, zonder daarbij 'aangestuurd' te worden? Het komt allemaal aan de orde in dit rondetafelgesprek met Charlotte van den Wall Bake, Sonja Meijerink, Maartje Wolff en Jan Tjerk Boonstra.