Lisanne Spiekermann.jpg

Lisanne Spiekermann

Verandermanager HR 

Achmea

Lisanne Spiekermann is verandermanager HR bij Achmea en is de overall lead van het programma Toekomst van Werken, waarin HR, IT en Facilitair gezamenlijk experimenteren met het hybride werken en toe bewegen naar het kantoor als clubhuis. Ze zet zich met energie in om verandering binnen Achmea te creëren. Door een duidelijke visie op de verandering neer te zetten, weet ze mensen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen om de eerste stappen te zetten. Ze is er van overtuigd dat zowel een mens als een organisatie nooit klaar is met leren. Haar ambitie is deze overtuiging op organisaties over te brengen en hen over beweging en verandering te inspireren. 

 

12.25 – 12.50 uur

Achmea experimenteert met hybride werken

In de visie op de Toekomst van Werken gaat Achmea ervanuit dat de activiteit bepaalt waar het werk plaatsvindt. Dit activiteit-gebaseerd werken houdt in dat thuiswerken de standaard wordt voor activiteiten die goed vanuit huis kunnen plaatsvinden, zoals concentratiewerkzaamheden. Het kantoor krijgt daardoor nog meer de functie van een community-gebouw, waarbij de focus ligt op het fysiek ontmoeten en samenwerken en creëren van betrokkenheid bij elkaar, Achmea en de onderliggende merken. Deze visie komt op een aantal elementen in versnelling door de huidige situatie van langdurig thuiswerken. Op diverse afdelingen gaat Achmea via pilots ervaring opdoen met dit hybride werken. Hierin worden HR aspecten als nieuwe vormen van samenwerken en vitaliteit, IT aspecten als de benodigde digitale hulpmiddelen en facilitaire aspecten als het inrichten van het kantoor getoetst. Lisanne Spiekermann vertelt over de eerste stappen.