Dijk, Marije van.jpg

Marije van Dijk

ING.png

HR Lead 

ING

Marije van Dijk is HR Lead voor de Nederlandse en Belgische Risk organisatie van ING. Samen met de CRO’s en hun leadershipteams werkt zij op een agile wijze aan het vergroten van het vakmanschap van de ING professional, het bevorderen van engagement en het ontwikkelen van talent. Marije vertegenwoordigt de ING in de squads, die de bank periodiek organiseert samen met medewerkers en vakorganisaties om de cao bepalingen continu te vernieuwen op basis van wensen uit de organisatie. 

 

12.25 - 12.50

Keynote ING: Agile cao - van rituele dans naar continue dialoog

Vakmanschap en werkgeluk zijn de belangrijkste thema’s in de cao die ING Nederland in co-creatie met medewerkers en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie heeft afgesloten. Hiermee wil ING een bijdrage leveren aan de purpose en het welzijn van haar medewerkers. Immers: gelukkige medewerkers staan meer open voor vernieuwingen en presteren beter. In de praktijk betekent dat o.a. dat medewerkers meer tijd vrij kunnen maken voor ontwikkeling of kunnen experimenteren met innovatieve ideeën op het gebied van tijd en werkdruk. Ook is een pilot ‘unlimited holidays’ gestart en kunnen medewerkers betaalde zorgverlofdagen opnemen om voor hun naasten te zorgen. Maar wat betekent remote werken nu voor de verdere uitwerking van arbeidsverhoudingen binnen de cao van de bank? ING en FNV vertellen hoe zij de cao samen met medewerkers volgens Agile principes actueel houden op basis van wensen uit de organisatie.